วันอาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สรุปข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 -ไม่มีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต-

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 1.ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เลขที่ 406 หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 2.ทางโทรศัพท์หมายเลข   :   054-020991 3.ทางเว็บไซต์ คลิ๊กลิ้ง     :  http://www.tungpheung.go.th/web/?p=2557 4.ทางเฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 5.ทาง E-Mail : 5520605@dla.go.th หรือ tungpheung@hotmail.com 6. ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง