ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

เลขที่ 406 หมู่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 หมายเลขโทรศัพท์   :   054-020991

เว็บไซต์     :   www.tungpheung.go.th

เฟสบุ๊ค : เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

E-Mail 1 : 5520605@dla.go.th

E-Mail 2 : tungpheung@hotmail.com

แบ่งปัน