หล่อเทียน แห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

126
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.19 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชร จัดโครงการหล่อ​เทียน แห่เทียน และถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โดยมีนายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต ประชาชน ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายให้วัดในเขตตำบลทุ่งผึ้ง
ขอขอบคุณท่านนายอำเภอแจ้ห่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง รพ.สต. พ่อแม่พี่น้องบ้านหัวฝายและชาวตำบลทุ่งผึ้งของเราทุกๆคนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกิจในกิจกรรมหลอเทียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
แบ่งปัน