โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
          เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี” ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมในพิธีเปิด
          ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 64 คน เพื่อให้ ผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ได้เตรียมความพร้อมที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ที่มาบรรยายให้ความรู้ในด้านสุขภาพ โภชนาการในวัยผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ และนางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ที่มาบรรยายให้ความรู้ในด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆของผู้สูงอายุ และแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *