ข้อมูลท่องเที่ยว

12709

น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท น้ำตกมีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน จะสวยงามมาก  การเดินทางเข้าสู่น้ำตกตาดเหมยใช้เส้นทางจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ถึงน้ำตกตาดเหมย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกตาดเหมยมีพื้นสนามที่กว้างขวาง เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์b3 b4 b5 b6 b8 b9 b1b2

แบ่งปัน