ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของคนพิการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน