ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน ม.๖ ถนนสายเหล่าเก้าเกี้ยง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

78
แบ่งปัน