จ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จอกฟ้า ในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน