โครงการหล่อเทียน แห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

171
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.19 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชร จัดโครงการแห่เทียน และถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นำเทียนไปถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจำนวน 7 วัดโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานและร่วมถวายเทียนให้กับวัดจำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านแจ้คอน ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งฮ้าง คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมถวายเทียนพรรษาฯ
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณท่านนายอำเภอแจ้ห่มและผู้นำทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
แบ่งปัน