“โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง”

9

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เยี่ยมชมสินค้าอุปโภค บริโภค ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ สนามกีฬาข้างทศบาลทุ่งผึ้ง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

แบ่งปัน