รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

272

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอเชิญ “รวมพลังทำความดี ทดแทนคุณแผ่นดิน” ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกกับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

แบ่งปัน