เชิญทำความดีปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10

117

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอเชิญชวนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมทหารกองหนุน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี สภาเกษตรกร สายตรวจตำบลทุ่งผึ้ง ชุดปฏิบัติการภาคสนามที่ 2 (อุทยาแห่งชาติถ้ำผาไท) รพ.สต.บ้านแจ้คอน/บ้านทุ่งฮ้าง ชมรม อสม./อปพร./อสตบ. ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าและปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยปลูกต้นไม้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2,000 ต้น (ต้นมะขามป้อม 500 ต้น ต้นว้า 500 ต้น ต้นมะค่าโมง 500 ต้น ต้นขี้เหล็ก 500 ต้น) ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 พื้นที่แปลงปลูกจำนวน 2,229 ไร่ ( ห้วยผาคัน ห้วยต้นขาม หลิ่งม่อนหินไหล ) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ให้นำอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้มาด้วย หมายเหตุ การแต่งกาย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ชุดจิตอาสาฯ สวมหมวกและผ้าผันคอ พระราชทาน รสทป. สวมเสื้อสีฟ้า รสทป. และผ้าผูกคอพระราชทาน อปพร. เครื่องแบบฝึก อสตบ. เครื่องแบบฝึกนักเรียนนักศึกษา ชุดนักเรียน นักศึกษาตามสังกัด ประชาชนทั่วไปเสื้อสีเหลือง หรือสีสุภาพ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

แบ่งปัน