จ้างก่อสร้างดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟกิ่งข้างถนน LED บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีขนาด 100 วัตต์ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน